Reko blir heleid av kommunen

Steinkjer kommune kjøper 49,8 prosent av aksjene i Reko AS fra LHL Steinkjer for 6,5 millioner kroner.