- Det er fortsatt behov for nasjonale tiltak. Det forventes høye smittetall i ukene som kommer, men som samfunn tåler vi viruset bedre. Det kan derfor gjøres flere lettelser, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han presenterte endringene på en pressekonferanse torsdag kveld.

– Vi prioriterer barn og unge og arbeidsplasser når vi nå letter på tiltakene. Blant annet åpner vi opp for mer aktivitet i barne- og ungdomsidretten. Vi anbefaler grønt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen, og gult nivå for barnehager og grunnskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det. Kommunene kan beslutte tiltaksnivå etter smittesituasjon. Samtidig gjør vi lettelser i karantenereglene og ber kommunene prioritere ressursene der smittespredningen er størst, sa Støre.

Regjeringens justeringer av tiltakene er basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Regjeringen vurderer fortløpende tiltaksnivået, men vil gjøre en ny helhetlig vurdering i starten av februar.

Har mer oversikt over omikronsituasjonen

Folkehelseinstituttet forventer at smittetallene vil øke fremover, men fastslår at viruset gir mindre alvorlig sykdom. Samtidig kan vi få flere innleggelser når flere blir syke i ukene fremover.

– Vi er nå i en ny fase av pandemien. Vi vet at omikron gir mindre alvorlig sykdom og at sannsynligheten for å bli innlagt på sykehus er redusert. De siste fire ukene har over én million nordmenn tatt vaksine og tilgangen på hurtigtester er økt. Vaksinene beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, sier statsministeren.

De endringene som nå gjøres, gjelder nasjonalt. Kommunene har fortsatt mulighet til å innføre, eller videreføre, strengere tiltak lokalt.

Dette er hovedendringene

- Skoler og barnehager settes til grønt nivå, med mindre lokale forhold tilsier noe annet. Universiteter og høyskoler skal legge til rette for mer fysisk undervisning på campus.

- Det åpnes for at barn og unge under 20 år kan trene og spille enkeltvise kamper som vanlig, uten avstandsbegrensninger. For voksne gjelder fortsatt enmeteren. Utendørs er det ingen antallsbegrensninger, innendørs anbefales 20.

- Det åpnes for skjenking på serveringssteder fram til klokka 23.

- Det åpnes for 200 på offentlige arrangementer med faste plasser innendørs. 30 på private arrangementer.

- Testing skal i større grad erstatte karantene.

Ny vurdering i starten av februar

Endringene gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar.

Ellers gjelder de generelle smittevernrådene fortsatt:

- Alle anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

- Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole, og for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper

- Anbefaling om å redusere antall nærkontakter, men ikke isolere seg.

- Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.

- Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel

- Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted.

- Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen.

Ytterligere detaljer finner du HER