Som følge av den alvorlige hendelsen i Oslo, så har Politidirektoratet beordret at politiet skal bevæpnes midlertidig over hele landet.

Politidirektoratet opplyser i en pressemelding av de følger situasjonen tett, og vurderer forløpende hvordan hendelsen påvirker politiets beredskap og innsats.

− Politidirektoratets rolle er å vurdere og iverksette tiltak som sikrer en god beredskap og håndtering i hele landet. Samtlige av landets politidistrikter er varslet om situasjonen, og er midlertidig bevæpnet for å øke politiets beredskap og innsatsevne, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.