På gangvegen mellom Rismelen aktivitetspark og Guldbergaunet er det en natursteinsmur med en benk foran. "Pausen" - står det skrevet med hvit skrift på muren.

Vi spurte bygartneren i Steinkjer om det er en kommunal plass, og om den heter "Pausen".
- Den er kommunal, ja, men plassen ble etablert før min tid. Kansje i forbindelse med at det kom lyspunkt oppover elva? sier bygartner Kristel Vaag Moe.
- Jeg kjenner heller ikke til navnet.

Tidligere bygartner Finn Rossing, mener at plassen ble laget en gang mellom 1980-1982.
Det er nå uansett et sted man kan hvile seg eller bare se på elva. Det er mange slike "pause-plasser" rundt omkring i Steinkjer.