STEINKJER: (Trønder-Avisa) Fra mandag 28. juni kl. 07.00 starter arbeidet med å tette lekkasjer i Måsørtunnelen i Steinkjer. Tunnelen er en kort tunnel på 117 meter på E6. Arbeidet vil pågå i en måned og tunnelen vil være stengt under hele anleggsperioden.

Det blir skiltet omkjøring for E6-trafikken fra sør ved rundkjøringen før Måsørbrua og over Figgja bru ved Sannan.

– Trafikkavviklingen vil overvåkes under hele anleggsperioden, for å sikre at trafikantene blir ivaretatt på best mulig måte. Trafikkvakter benyttes hvis det skulle bli behov, sier byggeleder Trine Våbenø i Statens vegvesen.

Har stengt tunnelen flere ganger

Statens vegvesens entreprenør Consolvo skal tette lekkasjer i tunnelen. Vannproblemene i tunnelen har kostet millioner siden åpningen i 2005.

Det har vært problemer med utette fuger og innsig av grunnvann. Det er gjort flere utbedringer, uten at problemet er løst. Lekkasjen som ligger dypest i tunnelen er stadig et problem, og i februar i år måtte tunnelen nok en gang stenges da vannet inne i tunnelen frøs til is og førte til problemer. Rundt 100 kubikkmeter frossen masse ble fjernet før tunnelen igjen kunne åpnes.

Vi har to ganger tidligere forsøkt å utbedre problemet med lekkasje i Måsørtunnelen, og håper vi denne gangen får stoppet vanninntrengingen permanent, sier Våbenø.

Arbeidet i tunnelen vil blant annet bestå av injisering i gummifugene, fresing av asfalt, montering og demontering av stillas og asfaltering. Bruk av stillas inne i tunnelen gjør at den må stenges under hele anleggsperioden.

– Vi må gjøre vedlikeholdsarbeidet nå på sommerstid for å få et best mulig resultat, sier Våbenø.