Den 3. og 4. april i år satte Steinkjer kulturskole opp danseforestillingen «Minner fra barndommen» i Dampsaga Kulturhus.

Kulturskolen sammen med Dampsaga kulturhus har bestemt at de skal gi overskuddet fra forestillingene på 48 378 kroner til Redd Barna og til hjelpearbeidet i flyktningkrisen i Ukraina.

Det er noe som Redd Barna naturligvis setter stor pris på.

– Pengene går til den generelle fylktningeresponsen i og utenfor Ukraina, forteller Emily Anne Hoff i Redd Barna.

Alle donasjonene de har mottatt blir bli brukt målrettet.

– Med innsamlede midler har Redd Barna jobbet med tiltak spesielt rettet mot barn og deres familier.

Det var omtrent to hundre danseelever og 15 elever på sirkus som bidro til danseforestillingen «Minner fra barndommen».

Kulturskolen beskriver forestillingen på følgende måte:

Danserne viste spennet fra barnehagealder og til ungdomstida, med både hendelser, stemninger og følelser som kan oppstå gjennom hele våre elevers barndom. Mange av de eldste har vært med å koreografere selv, spesielt ungdommene i Ungdomskompaniet.

Det var danselærerne Mari Angell-Petersen Grønnesby og Hanne Skarsem Aasan som hadde hovedansvar for forestillingene. Og det var totalt 780 tilskuere på forestillingene, i tillegg fikk kulturskolen rabatt på leien av lokalene og billettavgiften ble også gitt til formålet.

– Det er viktig for oss å hjelpe i dette arbeidet da mange flyktninger, herunder barn fra Ukraina allerede er bosatt i Steinkjer. Vi håper at bidraget kan være en hjelp til å gi disse en bedre hverdag, forteller rekot ved kulturskolen Svein Kåre Haugen.