(Trønderdebatt)

Nå har det endelige vedtaket om bygging av nytt kulturhus her på Steinkjer blitt klubbet gjennom. Jeg forsto det slik at dette var et vanskelig valg å ta, da saken har versert i det politiske og administrative miljøet i mange år. Politikerne, med unntak av partiet Rødts tre representanter i kommunestyret, mente at den beste løsningen for byen vår, var å få bygget nytt kulturhus.

At det var kun de tre fra partiet Rødt som stemte mot bygging, tror jeg med hånden på hjerte, ikke gjenspeilte folkeviljen i denne saken.

Men nå er det for sent å angre, for sent å snu. Mandag 16. november 2020 ble kontrakten mellom Steinkjer Kulturbygg A/S og Veidekke entreprenør A/S om detaljprosjekteringen og bygging av nytt kulturhus her på Steinkjer signert. Til en totalentreprise på kr. 256.000.000,- skal dette la seg gjøre, mener entreprenøren og noen få andre. Jeg og mange med meg, er slettes ikke overbevist om at denne summen blir den siste og endelige.

Før jeg går videre må det være lov å rette sterk kritikk til administrasjon og folkevalgte organer for hvordan denne saken er blitt håndtert. At det ikke, så vanskelig som denne saken ser ut til å ha vært, til syvende og sist, ble gjennomført en folkeavstemning, før den kom opp til votering, er en stor gåte og ikke minst stor skandale spør du meg.

Slik jeg har oppfattet folkeviljen, tror jeg en folkeavstemning ville ha gitt et helt annet resultat. Og når sant skal sies, det er vel gjennomsnittet av folkeviljen vi stemmer inn i et kommunestyre ved valg, og IKKE hver enkelt representants egne bastante meninger som skal bankes gjennom.

Jeg trodde et partiprogram, var med på å legge føringer for hver enkelt representants stemmegivning. Dersom det ikke er tilfelle, kan det umulig kalles demokrati. Det er tross alt enormt mye penger som blir satt i spill, penger som kunne ha blitt prioritert på langt viktigere saker akkurat nå.

Men forstå meg rett, jeg er slett ikke imot kulturhus, men da må resten av sluket vi kan og skal putte felles skattekroner og statlige midler inn i, være tettet. På det tapende lags banehalvdel, jeg var med på det tapene lag denne gang, kan vi ikke ligge nede med brukket rygg så alt forlenge. Vi må bare brette opp skjorteermene, å gå i lag med flertallet for å skape ny innovasjon og utvikling. For når veien nå er staket ut, og retrett ikke er noen mulighet, oppfordrer jeg alle til å jobbe sammen mot det felles mål, nytt og flott kulturhus.

Det er ingen grunn til å gå å surmule, slenge dritt om og mot hverandre lengre i denne saken. Vi vil alle bli brukere av kulturhuset i nærmeste fremtid, og i mange generasjoner fremover. La oss i fellesskap da dyrke mangfoldet og kreativiteten dette frembringer. Om de folkevalgte gjorde rett da byggingen ble vedtatt, ja det gjenstår å få erfaringer rundt, da noe av visjonen for prosjektet, ligger i det interkommunale samarbeidet et sammenslått nytt Trøndelag er i ferd med å bygge opp, og så vidt har kommet i gang med.

Så får vi se hvor mye bærekraft dette bringer, sett i et samfunnsmessig perspektiv rundt hva intensjonen var ment å være, hva den gir, og til slutt hva den ble. En annen inntresang refleksjon jeg har gjort meg i denne saken, men som hører hjemme i en helt annen diskusjon, er hvordan sammensetningen av nytt kommunestyre om to år vil se ut.

Skulle det bli et såkalt protestvalg fra velgernes side, når det gjelder stemmegivningen gjort i kulturhussaken, ja da vil vi ha en helt ny ordfører her i stor-Steinkjer kommune fra et helt annet parti enn det partiet dagens ordfører har gått ut fra.