Det bygges stadig nye leiligheter i Steinkjer kommune

Nye leiligheter i Bogen?

I Bogan kan det bli inntil 25 nye boenheter like ved sjøen på en stor tomt der det i dag står ett hus.  

Det er aktuelt å selge tomt og produktidé

Kåre Peder Norvik
Nyheter

Lyngstad Arkitekter har på oppdrag fra to huseiere i Bogen i Steinkjer utarbeidet en mulighets- studie. Skissene viser et potensial på ca. 20–25 ulike typer boenheter.