Fraværsgrensen tilbake til høsten

Fraværsgrensene ble midlertidig lempet på under koronapandemien. Til høsten blir det slutt på lempingene. (Arkivfoto) 

Nyheter

– Når skolene starter igjen fra høsten, vil fraværsgrensen gjelde stort sett som normalt. Dette betyr at elever i videregående skole på vanlig måte må dokumentere fraværet sitt. Jeg oppfordrer skolene til å bruke det handlingsrommet de har, slik at elevene får en best mulig skolehverdag, sier statssekretær Grunde Kreken Almeland i Kunnskapsdepartementet.

Da koronapandemien slo til i Norge, ble det innført midlertidige endringer i fraværsgrensen for den videregående skolen i Norge. Disse midlertidige endringene vil ikke videreføre når skolen starter igjen over sommeren.

Dersom en elev skal vise seg å være smittet av korona, så er det opp til skolen å finne løsninger, skriver regjeringen på sine nettsider. Løsningene kan være organisert arbeid hjemmefra.

–Slike løsninger vil gjøre at elever med milde symptomer kan holde seg hjemme, men likevel gjøre skolearbeid, sier Almeland. Han understreker at disse løsningene ikke skal være langvarige.

Ett unntak

Unntaket fra denne regelen er Vg4 påbygging til generell studiekompetanse. Disse gjennom fører fag- og svenneprøver som ble utsatt i vår. Dermed vil det bli innført unntak fra fraværsgrensen for disse elevene.