Planlegger parkeringshus på Teleplassen og Måsøra

Starten på sentrumsutvikling

FORSALG: Med tittelen «Fremtidens Kongens gate» presenterer arkitektene i Nordic office of architecture og Civitas hvordan Kongens gata skal tilrettelegges med parklets ut i dagens parkeringsareal. Parkeringshus pekes på som en viktig forutsetning for grønn mobilitet. Illustrasjon er hentet fra parallelloppdraget. 

Nyheter

Nå starter planleggingen av to parkeringshus som skal sikre tilstrekkelig parkeringsplasser og legge til rette for grønn mobilitet – flere gående/syklende og færre biler.