Fireårig prosjekt i Steinkjer kommune

Møter ungdommene på deres egne arenaer

UNGDOMSKONTAKTER: Trude Ringseth, Elisabeth Ran Bragstad og Rigmor Hafell er de tre ungdomskontaktene i Steinkjer kommune. De skal jobbe opp mot ungdommer mellom 12 og 23 år for å forebygge problemer med rus og psykiske lidelser. 

Nyheter

Ungdomskontaktene skal drive forebygging og oppfølging blant ungdom i Steinkjer, og kontakt på sosiale medier er blant virkemidlene.