Gamle Steinkjer skole sto ferdig bygd i 1904

Nå gjøres aller siste finishen på Nord universitets flotteste bygning

Nyheter

Steinkjer sentrums gamle praktbygning – Steinkjer folkeskole, er nå endelig ferdig totalrenovert.