Tøffe tak i kommuneøkonomien

Ikke i mål med kuttliste

MULIGHETSSTUDIE: Kommunedirektør Torunn Austheim og hennes stab har funnet innsparinger for kun 25 millioner kroner. 

Nyheter

Kommunedirektøren klarer kun å finne halvparten av innsparingskravet på 50 mill. kroner som skal sikre økonomisk handlingsrom for kommunen de neste fire årene.