Det er aldri bygd et visningsfjøs i Norge før

Kan komme visningsfjøs i Steinkjer

et visningsfjøs: Hvis alt går som Norsk Kylling på Støren planlegger vil det bli bygd et visningsfjøs i Steinkjer. Det er ikke klart på hvilken gård, men de jobber med saken. 

Det er ikke alle som vet hvor maten kommer fra

Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling
Nyheter

Norsk Kylling har planer om å bygge et visningsfjøs i Steinkjer kommune. De er opptatt av å vise hva de holder på meg. Interessen blant produsentene i Steinkjer skal være bra.