Parkering på dyrkajord

Vilteksperten slipper å fjerne p-areal

TVIST: Dette området ved Vilteksperten er bakgrunnen for tirsdagens sak som endte med at Steinkjer kommune gir tillatelse til omdisponering av området. 

Nyheter

Vilteksperten slipper å fjerne parkeringsarealet som er anlagt på dyrka jord uten tillatelse.