Leder:

Sterke følelser om store endringer

Nyheter

Det er mange store og viktige prosesser som foregår parallelt i Steinkjer om dagen. Masterplanen for helse er allerede behørig omtalt, og denne uka ble skolebruksplanen lagt fram for en foreløpig orientering til politikerne. Samtidig kom en orientering om arbeidet med parkeringshus, og i bakgrunnen ruller og går kulturhusprosjektet. Alle disse sakene er temaer som vekker mange og sterke følelser, fordi det angår så mange. De fleste har skolebarn eller eldre i forholdsvis nær familie, de fleste av oss har bil, og byutvikling er noe som engasjerer bredt.

Følelser er følelser, og det er vanskelig å rasjonalisere over dem, men vi vil likevel oppfordre folk til å tenke seg om en ekstra gang før de legger ut kommentarer i sosiale medier. Litt selvpålagt moderering kan være på sin plass, for det hender det går ei kule varmt, og det kommer til dels ufine karakteristikker av personer som strengt tatt bare gjør jobben sin.

Det er faktisk slik at det er politikerne som legger føringene for hvilken retning kommunen skal ta. Administrasjonen, anført av kommunedirektøren, økonomisjefen og avdelingslederne, utreder og legger fram forslag til vedtak i saker, men både bestillingen og avgjørelsen om utfallet kommer fra politisk hold. Det blir derfor feil å skyte på helsesjefen eller kommunedirektøren hvis man er misfornøyd med masterplanen – de har gjort det de har fått beskjed om fra politikerne: å skissere mulige løsninger på kombinasjonen flere pleietrengende eldre, rekrutteringsproblemer og trang økonomi. Vi tror begge to gjerne ville hatt både sykehjem og HDO-plasser i alle grender hvis forutsetningene var annerledes, men de må forholde seg til realitetene og legge fram det de mener er det mest fornuftige ut fra situasjonen. Så blir det opp til politikerne å godta eller forkaste forslagene.

Kolbjørn Almlid er inne på noe vesentlig i dagens fredagsprat litt lenger bak i avisa: han peker på at hovedutfordringen ikke ligger hos kommunene, men i den systematiske underfinansieringen av kommunene fra statlig hold over mange, mange år, spesielt innen helsetjenestene. I tillegg etterlyser han synlighet fra lokale politikere i masterplan-debatten. Det er lett å være enig med Almlid i begge deler.

Debatt er ikke bare viktig, det er en forutsetning for et velfungerende demokrati – både nasjonalt og lokalt. Når en del nå ser ut til å ha inntrykk av at det er administrasjonen som bestemmer utviklingen i Steinkjer, er det et varsko om at den politiske debatten ikke er tydelig nok for folk flest. Det kan ha sammenheng med at Steinkjer over flere perioder har vært styrt av flertall som har vært så solide at det sjelden er rom for spenning og store debatter. Med tanke på den revitaliseringen og ideologiske tydeliggjøringen vi har sett av den nasjonale politikken i kjølvannet av Frps regjerings-exit i januar, er det lov å håpe på at flere enn tre-fire politiske profiler trer fram i Steinkjer.