Setter 20 av 32 mill. kroner på bok

Overskudd til fotballhall

Et klart flertall av de folkevalgte ønsker å bruke 10 millioner av fjorårets overskudd på fotballhallen på Guldbergaunet.

PÅ ANBUD: Fotballhall er nå sendt ut på anbud med planlagt ferdigstillelse januar 2021. Kommunestyret vedtok torsdag å bruke 10 mill. kroner av overskuddet til hallen. Illustrasjon: Norconsult. 

Nyheter

Kommunedirektøren innstilte som vanlig at hele overskuddet på 32 mill. kroner settes på sparebøssa, altså disposisjonsfondet, men kommunestyret vedtok torsdag å bruke i overkant av 12 millioner kroner.