Rekrutteringsutfordringer i omsorgstjenestene

Kamp om sykepleierne

KOMPETANSE: Steinkjer kommune får få kvalifiserte søkere til faste sykepleierstillinger – og ofte kjemper enhetene innad i kommunen om de samme sykepleierne. Sentralisering er eneste alternativ ifølge helsesjef Anita Ulstad og kommunedirektør Torunn Austheim som har ledet arbeidet med den omstridte Masterplan for helse. 

Nyheter

Steinkjer kommune sliter med å ansatte sykepleiere til fast 100 prosent stillinger, blant annet ved Guldbergaunet bosenter.