Arbeidsledigheten på vei ned – liten økning i antall søknader om økonomisk sosialhjelp

350 er tilbake på jobb

LEDER NAV: Allerede 3. mars forberedte Harald Hustad de ansatte i NAV Inn-Trøndelag på hva som kunne komme i forbindelse med koronapandemien. 

Nyheter

5,7 prosent av arbeidsstyrken i Steinkjer er registrert som arbeidsledige per 19. mai. Ledigheten har falt med over ett prosentpoeng i uka siden begynnelsen av mai.