Mange sykepleiere vil ikke gå hele dagen å gjøre ting de ikke trenger utdanning for

– Man tar utdanning av en grunn

Fikk jobb på sykehus: Da Anna Konstanse Holan Almli fikk jobb ved Sykehuset Namsos, flyttet hun fra Steinkjer til Namsos. – Jeg startet i jobben 5. mai. Jeg jobber i et vikariat ved akuttmottaket ved sykehuset.  Foto: Privat

Ingen sykepleiere har 15 prosent stillinger

Nyheter

Anna Konstanse Holan Almli har jobbet som sykepleier i ett år. Hun sier sykepleierne må gjøre sykepleieroppgaver – og at kommunene må organisere seg på en smartere måte, dersom de ønsker å få flere søkere til sykehjem og bosenter.