«Masterplan» for 2.800 skoleelever

FLERE ALTERNATIVER: Tirsdag legges skolebruksplanen fram til lokalpolitikerne. Den innholder flere «alternativvurderinger» for ungdomstrinnet. 

Nyheter

Kort tid etter at masterplan for helse har ført til bygdemobilisering i hele kommunen, legges skolebruksplanen fram til politisk behandling.