Leder:

Grunn til forsiktig optimisme

Det gjennomføres fortsatt mange korona-tester hver dag i Steinkjer og resten av landet, men smitteomfanget ser for tiden ut til å være lavt. Samtidig kan det fort komme nye bølger av smitte.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

Ti uker etter at Norge stengte fullstendig ned, begynner hverdagen for mange å vende mer og mer tilbake til noe som minner om en normaltilstand. Barnehagebarn og de fleste skoleelevene er for lengst i gang igjen, det samme er butikker og serveringssteder etter mange ukers stenging. Antall mennesker som kan være samlet er økt fra 5 til 20, og det går igjen an å besøke beboere på institusjoner hvis man tar forholdsregler. Snart starter eliteserien i fotball, og i forrige uke kom det melding om at det kan bli åpnet for barneidrett uten énmetersregel allerede fra 1. juni. Det er nesten ikke til å tro at vi er der vi er i dag, og det var vel knapt noen hadde turt å håpe på en slik utvikling da landet stengte.

Vi må være forberedt på at det vil komme flere bølger med smitte, og det vil trolig bli 2021 før en vaksine er på plass. Likevel – det må være lov til å kjenne på en forsiktig optimisme. Så langt ser det ut til at de helsemessige konsekvensene av koronapandemien blir mindre i Norge enn først antatt, til tross for at 234 mennesker er døde så langt. Sammenlignet med mange andre land i Europa har vi klart oss bra sammenlignet med prognosene i starten av pandemien.

Noe annet som gir grunn til optimisme, er utviklingen på statistikken ellers i verden. I de fleste europeiske landene, samt i USA, flater kurven over dødstall nå ut, og det ser foreløpig ikke ut til at det afrikanske kontinentet rammes så hardt som mange fryktet. Det siste tilskriver forskerne blant annet den svært unge befolkningen i mange afrikanske land. For øyeblikket er det primært i Sør- og Mellom-Amerika at pandemien er i kraftig vekst, spesielt i folkerike Brasil og Mexico.

Dette er på ingen måte over, men for øyeblikket ser det ut til at det kanskje ikke blir fullt så ille som fryktet – selv om det har vært langt verre enn ille mange steder. I Norge kan vi nå senke skuldrene litt, men vi må ikke senke guarden. Vi må fortsatt være nøye med håndvask, hygiene og å holde avstand, og vi kan først som sist innstille oss på at det blir en god stund til vi skal reise utenlands igjen.

Det er kanskje naivt å tro at det verste er over, men det er lov å håpe. Hvis det likevel skulle vise seg at vi har lagt smittetoppen bak oss, er det etter hvert tid for å evaluere og ta lærdom av de erfaringene vi har gjort oss. Det er all mulig grunn til å gi honnør til Erna Solberg og hennes regjering for det som så langt ser ut til å ha vært en vellykket håndtering av pandemien. Det hadde likevel ikke vært mulig uten bidraget fra hver enkelt av oss. Etter å ha klappet for de yrkesgruppene som har stått fremst i kampen mot smitte og død, kan vi godt klappe oss selv litt på skuldra også. Med en nyspritet hånd.