Koronapandemien fører også mye godt med seg

Sommerjobb på forskudd

flere i bestilling: Isak Henning Tettli (12) har laget to benker. Lillesøsteren hans, Anna, lager ikke benker, men hun passer godt på hønene i hagen. – Storebroren min har laget fire benker. Vi har begge solgt våre, og nå har vi bestilling på 14 benker, sier Isak, som har lært kunsten av bestefar. 

Nyheter

12 år gamle Isak på Byafossen lager hagebenker for å tjene seg litt penger. Egentlig skulle det være årets sommerjobb, men på grunn av koronaen ble det tid til å starte jobben litt før enn planlagt.