Omsider enighet om vanngebyr

Vannmåler: Når man har montert vannmåler koster det 12,77 kroner per kubikk meter med vann. Har man ikke vannmåler blir det prisen stipulert etter bruksareal. 

Nyheter

Forslag til forskrift for vann og avløp for nye Steinkjer kommune har vært gjennom noen runder i hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning.

Nå har hovedutvalget landet saken. Med stemmene til Senterpartiet (6) og MDG, ble det at tilknytningsgebyr beregnes for hver enhet som tilknyttes. I en bygning med flere boenheter, skal hver boenhet betale tilknytning. På boligeiendom betales ikke for vann i garasje. På landbrukseiendom betales for hver boenhet, men ikke for driftsbygning og redskapshus.

Vannmålere som monteres etter 1. januar 2020 skal ha tilbakeslagssikring, slik at man hindrer at forurenset vann kommer inn i rørsystemet.