Gikk opp 150.000 kroner

Verrastranda samfunnshus 

Nyheter

Formannskapet vedtok at bygdefolket på Verrastranda kan overta samfunnshuset gratis. I det opprinnelige forslaget fra kommunedirektøren var det et forslag på totalt 500.000 kroner til energiøkonomiserende tiltak og nye vinduer. I formannskapet kom det inn et nytt forslag på et engangstilskudd på 650.000 kroner. Det dekkes av «bundet fond for investeringer som vil lette driftsøkonomien». Kommunen forplikter seg også til å betale 5.000 kroner i måneden i leie for det kommunale vannrenseanlegget som er i bygget.