Kommuneøkonomien rammes hardt av korona

– Vi har ikke kontroll på økonomien hvis det ikke kommer mer kompensasjon

STOR USIKKERHET: Økonomisjef Øystein Larsen og kommunedirektør Torunn Austheim er tydelig på at de ikke har kontroll på økonomien i disse koronatiden. 

Nyheter

Kommunedirektøren og de folkevalgte er tydelig på at regjeringens reviderte nasjonalbudsjett ikke dekker kommunens koronautgifter.