Det er mulig å få spredt frau til tross for at det er veldig bløtt på åker og eng

Frau er nå storindustri

Trekkvogn og buffertank: Gjødsla i trekkvogna pumpes over i den blå buffertanken. Det gjøres via en fjernkontroll. Tanken kan tømmes på to minutter. Forrige uke kjørte Hatlinghus-trekkvogna fram og tilbake gjennom Stod mange ganger. Fire gårdbrukere fikk spredt husdyrgjødsla si til tross for at det er veldig bløtt. Den spres med såkalt slangesprederutstyr – i stedet for med gjødselvogn.  Foto: Trine Binde Bratberg

Nitrogen er en fargeløs og luktfri gass som før ble kalt kvelstoff på norsk

Nyheter

Espen Hatlinghus i Dalbygda flytter husdyrgjødsel hver dag. Det gjør han med to digre trekkvogner. Totalt har han ca. 150 kunder fra Soknedal i sør til Grong i nord. I Steinkjer har han rundt 50 kunder.