Steinkjer-Avisa - 25 ÅR SIA

100-årsjubileum i byen

Mære skole: "4.-klassingene ved Mære skole fremfører et stykke de har kalt "Fem lange år i historia vår". Alle skolene i Steinkjer hadde et opplegg for dagen. På Dampsaga foregikk det mye, det var fredsmarsjer, tilpasset kinoprogram m.m. 

Nyheter

"Mandag er det som de fleste når bør kjenne til markeringen av 50-årsdagen for frigjøringen. Her i Steinkjer vil dagen bli behørig markert med en rekke tilstelninger av ulik karakter".