Kronikk fra Fylkesmannen:

Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

VIKTIG: Gjennom koronakrisen har oppmerksomheten rundt utsatte barn og unge blitt forsterket. Foto: Samfoto 

Nyheter

Koronautbruddet og konsekvensene av de nasjonale smitteverntiltakene har snudd opp ned på hverdagen til barn, unge og familier. Med mindre stress og mer tid til felles aktivitet og sosialt samvær, kan dette være positivt. For barn og unge som lever i en utrygg og vanskelig hjemmesituasjon, kan derimot denne tiden ha vært ekstra belastende. Spesielt gjelder det barn og unge som lever i familier med dårlig økonomi, vanskelig bosituasjon, helseproblemer, rus, overgrep og vold.