Kommunens årsmelding 2019:

Slik endte Steinkjer med 32 millioner i pluss i regnskapet

Rådmann Torunn Austheim og økonomisjef Øystein Larsen har god grunn til å være fornøyde med det regnskapsmessige resultatet for Steinkjer i 2019, men de underliggende tallene forteller om store utfordringer i driften - spesielt innen omsorgen.  Foto: Øyvind Bones

Nyheter

På denne ukens møter i formannskapet og hovedutvalget får politikerne presentert Steinkjer kommunes årsmelding for 2019, som gir en omfattende gjennomgang av økonomi, sykefravær og status innenfor de ulike tjenesteområdene.