Ny parkeringsplass ved Stodhallen

trafikksikkerhetstiltak: Når arbeidet er ferdig vil både bussoppstilling, parkering og gangadkomst bli mye bedre ved Binde skole, samfunnshuset og Stodhallen. Det er Odd Einar Kne AS som utfører arbeidet. Alt skal være ferdig til senest 14. august. 

Nyheter

Steinkjer kommune er i ferd med å utbedre buss- og parkeringsplassen ved Binde skole/Stodhallen.