Ukens leder:

Mer penger - eller færre oppgaver?

NY GRENSE: Her på nedsiden av Rautindkammen går den nye grensen mellom Indre Fosen og Steinkjer. I bakgrunnen Klumpen i Trongsundet.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

Steinkjer kommune har gjennom mange år hatt god økonomistyring, og gjennom effektiv drift er det bygd opp et solid disposisjonsfond. Det er som kjent smart å spare til dårligere tider, og det ble vi minnet om da regnskapet for 2019 ble presentert i vinter. Riktignok ble det et regnskapsmessig overskudd på 32 millioner i fjor, men selve driften gikk hele 12 millioner i underskudd, og vi ante konturene av at kommunen gikk tøffere tider i møte. Dette ble ytterligere forsterket da vi så prognosene som ligger til grunn for den mye omtalte masterplanen. Og så kom koronaen.