Har du vært på fugleparadiset Gluggen utenfor Lund?

Hit kan du gå til fots bare noen få dager i året

LITE BESØKT: Gluggen med Lundsleira i forgrunnen. Foto: Anton Rikstad 

Nyheter

Står du på Lund/Gjævran eller på Steinkjer skistadion og ser mot Beitstadfjorden ser du en liten holme i syd, det er Gluggen. Den ligger rett utenfor Lundsleira og kan vanligvis ikke nås til fots. Men noen ganger i året er det mulig å gå tørrskodd til Gluggen, blant annet langfredag i påska. Dette skyldes månen, hvor det da er særs lita fjære.