133.333 kroner til aktivitet i grendehusene

Lysheim grendehus er ett av grendehusene som får aktivitetsmidler i denne omgang. 

Nyheter

16 grendehus får til sammen 133.333 kroner i aktivitetstilskudd fra Steinkjer kommune.