Tilskudd til vedlikehold av grendehus

Kamp om tilskudd

DEFEKT TAK: Beitstad Samfunnshus har en budsjett på over 400.000 kroner til utbedring av defekt tak, og får 9.865 kroner i vedlikeholdstilskudd fra kommunen. 

Nyheter

19 søknader på til sammen mer enn én million kroner kom inn da kommunen utlyste vedlikeholdsmidler til grendehus. Tildelingspotten er på 45.000 kroner.