Jakt etter nytt næringsareal

Ny bru over Follaelva?

PLASS: De store næringsselskapene i Follafoss trenger mer plass. Bratte åser rundt tettstedet begrenser mange muligheter. Bildet er tatt fra stien opp til Follaheia. 

Nyheter

Før kommunesammenslåingen satte Verran kommune i gang en mulighetsstudie for om mulig finne mer industriareal i Follafoss.