Det blir ingen festival og martna

Store tap på grunn av avlysninger

MÅ VENTE TIL 2021: Svein Bjørge er allerde i gang med planleggingen av neste års festival. 

MÅ VENTE TIL 2021: Steinkjermartnan får også et års ufrivillig pause. 

Nyheter

Både Steinkjerfestivalen og Steinkjermartnan avlyses på grunn av koronasituasjonen.

Lørdag kom kulturminister Abid Raja med beskjeden de fleste av oss vel var forberedt på: det blir ingen større arrangementer fram til 1. september.

– Det ble som forventet, og vi hadde i likhet av resten av Festival-Norge ventet lenge på denne avklaringen. Nå kan vi fastslå at det ikke blir noen festival i år, og se videre mot neste år, sier festivalsjef Svein Bjørge.

– Før påske nevnte du muligheten for festival på høsten?

– Jeg var innom tanken, men har slått det fra meg. Jeg tør rett og slett ikke, for jeg tror denne situasjonen vil bli langvarig. Jeg tror ikke det er realistisk med noen større arrangementer i Norge i 2020, sier Bjørge.

Taper rundt 1 million

– Hvilke økonomiske følger får avlysningen for dere?

– Når festivalsommeren nå ble avlyst av regjeringen, trer "force majeure" i kraft, slik at alle aktører må svare for sine egne utgifter. Det betyr at vi slipper å betale artister og leverandører vi hadde kontrakter med. Samtidig har vi løpende utgifter og allerede gjennomførte betalinger som vi ikke kommer utenom, så i sum kommer vi nok til å tape minst 1 million kroner. Heldigvis har vi en solid egenkapital, så vi klarer oss, men jeg er redd for at det vil komme flere konkurser både blant festivaler og leverandører hvis det ikke kommer gode kompensasjonsordninger fra regjeringen, sier Bjørge.

Festivalsjefen forteller videre at han er godt i gang med planleggingen av festivalen i 2021, og at flere artister trolig vil bli "overflyttet" til neste år.

Ingen martna heller

Også sommerens Steinkjermartna i starten av august ble avlyst denne uka.

– Det er ikke mulig å arrangere martna slik situasjonen er. Det er forferdelig trist, ikke minst for alle de lokale produsentene som mister markedsplassen for varene sine, sier prosjektleder Anita Østby i Steinkjermartnan.

Hun forteller videre at det jobbes med en plan B:

– Vi jobber med et alternativt arrangement til høsten, men dette er foreløpig bare på idéstadiet, og det skal diskuteres videre i styret i midten av mai, sier Østby.