I skyggen av masterplan-debatten

Ogndal er annerledesbygda

RAMMES IKKE: Reidar Andersen, Johannes Finstad og Jan Nyborg fra Ogndal pensjonistlag er skeptiske til sentraliseringen det legges opp til i masterplanen, og forstår reaksjonene fra blant annet Kvam og Beitstad. For Ogndals del har eldresenteret deres imdlertid alltid ligget nær byen. 

Frivillig-heten er jo i stor grad basert på nærmiljøet, så det vil merkes, det er jeg sikker på.

Reidar Andersen
Nyheter

Ogndalingene har alltid hatt eldresenteret sitt nært byen. – Men vi føler veldig med dem som nå kjemper å beholde tilbudet på bygda. Sentralisering kan gå utover frivilligheten, mener Ogndal pensjonistlag.