Høyhuset som mange tror vil forskjønne Steinkjer - reiser seg etter oppsatt plan

Ikke påvirket av korona

Blir 300 kontorer: NAV skal leie fem av de sju etasjene. Hvem som skal leie de to øverste etasjene er foreløpig usikkert. – Vi hadde håpet å ha det klart i løpet av våren, men på grunn av koronautbruddet går ikke den prosessen så fort nå. Men vi kan bruke tid på det, for huset er ikke innflyttingsklart før neste sommer, sier administrerende direktør i Steinkjerbygg, Bjørn Kalmar Aasland. 

Nyheter

Alle Steinkjerbygg sine byggeprosjekter går som normalt tross korona. Den store massivtrekonstruksjonen ved stasjonen er nå fem etasjer høy.