Steinkjer tapte anbudet:

Asylmottaket legges ned fra nyttår

SLUTT FOR MOTTAKET: Fra venstre ansatte på mottaket – Zaid Ranneh, Mahdi Ziayi, mottaksleder Monica Nilsen og enhetsleder Johanne Rossebø.  Foto: Steinkjer kommune

Nyheter

For kort tid siden kom den overraskende beskjeden om at Steinkjer mottak skal legges ned fra nyttår, etter at kommunen tapte en anbudsrunde.

- Dette er utrolig trist og vi har det vanskelig for å ta det innover oss, forteller enhetsleder for integrering, Johanne Rossebø i en sak som kommunen har publisert på sine hjemmesider.

Det er UDI Regionkontor Midt-Norge som har besluttet å inngå kontrakt med Sana AS i Tingvoll kommune etter en anbudskonkurranse hvor Steinkjer kommune var én av fire tilbydere.

- Selv om Steinkjer kommune scorer høyest av alle tilbyderne på kriteriene for bolig og kriteriene for bemanning, teller disse bare 30 prosent totalt. Resten går på pris, og her kom vi til kort, nettopp fordi vi har gode boliger og god bemanning, som koster oss litt mer, forklarer Rossebø.

Mottaket har totalt åtte årsverk, men nedleggelsen vil også få støtte ringvirkninger - både Voksenopplæringen, flyktningetjenesten og migrasjonshelsetjenesten vil bli berørt som følge av at det ikke vil komme nye asylsøkere til Steinkjer fra 2021.

Steinkjer kommunale mottak har i dag ca. 120 beboere. Hva som skjer videre med dem videre, er foreløpig uvisst.