Motstand mot masterplan helse

Klare til kamp i Kvam

MASTERPLAN: Kommunedirektørens forslag om å sentralisere omsorgsboligene møter motstand i Kvam. Fra venstre Kari Helene Alstad, Kjell Svarthe, Gunnar Binde, Inger Vassmo, Ellrun Thun Saur, Hildur H. Holmstad og Vidar Meldal. 

All den frivillige innsatsen vil falle bort hvis botilbudet sentraliseres.

Nyheter

I over hundre år har kvamssokningene kjempet for eldreomsorgen i Kvam. Nå mobiliserer de igjen mot forslaget om å legge ned Kvam bosenter i masterplanen for helse.