Slik blir årets 17. mai-feiring i Steinkjer

Nyheter

Det har lenge vært klart at årets feiring av nasjonaldagen blir annerledes enn vi er vant til, og nå har Steinkjer kommune gjort klar retningslinjene for 17. mai 2020.

Følgende retningslinjer gjelder:

- Alle tradisjonelle 17.mai-tog er avlyst, både barnetog og borgertog.

- Det blir ikke mulighet til å gjennomføre lokale arrangement der mennesker skal møtes på 17. mai - verken innendørs eller utendørs.

- Nasjonale smittevernregler med maksimalt 5 personer med minimum avstand på 2 meter gjelder. Personer innenfor samme husstand kan gjøre ting sammen som vanlig.

- Det er åpnet for at korps kan spille utenfor institusjoner i kommunen. Det blir ikke lagt opp ruter der korpsene skal marsjere.

Digital festforestilling

Kultursjef Leif Terje Nilsen skriver i en pressemelding at det vil bli en festforestilling i Dampsaga kulturhus som sendes i ulike digitale kanaler.

- Sendingen vil inneholde tradisjonelle taler, kulturinnslag, samt reportasjer fra hele Steinkjer kommune i forbindelse med den store dagen. Det planlegges også en egen sending med barn og unge i sentrum, skriver Nilsen i pressemeldingen.

De faste postene, som kransnedleggelser og salutter går som vanlig.

- Det er fortsatt mulig å komme med kreative forslag til hvordan vi skal feire 17. mai. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å bidra, oppfordrer kultursjefen.

Det er varslet at kulturminister Abid Raja vil legge fram endelige retningslinjer for feiring av nasjonaldagen i starten av mai. Steinkjer kommune vil innrette feiringen i tråd med eventuelle endringer som kommer i disse føringene.