Fastleger og legevakta i Steinkjer kommune bekymret over færre henvendelser:

– Ikke nøl med å ta kontakt

IKKE NØL! Carl Andrew Sæther og Håvard Skjellegrind på Malm legekontor ber folk i Verran om å ikke nøle med å ta kontakt hvis de har behov for legehjelp. 

LEGEVAKT: Karin Grøttum (t.v.) og Anne Kathrine Hatling og de andre ansatte ved på legevakta i Steinkjer har fått betydelig færre henvendelser. Bildet er fra en annen anledning. Foto: Pia Marie Lerseth 

Nyheter

Malm legekontor, Fyrgata legekontor og legevakta i Steinkjer har hatt færre henvendelser enn før korona ble en del av livet.

– Vi har, som fastleger flest en fullstendig endret arbeidshverdag. Vi har faset de aller fleste kontakter over til video- og telefonkonsultasjoner, og dette fungerer godt for mange, sier Håvard Skjellegrind på Malm legekontor.

Legekontorene og legevakta er ikke åpent for direkte oppmøte, men de som etter video- eller telefonsamtale med lege trenger undersøkelse, vil få det.

– Faktisk håper vi at flere vil ta kontakt. Vi er litt bekymret over at det noen som nå føler at de er til bry, om de tar kontakt. Det er mye vi klarer å finne ut over en telefon, sier legekollega Carl Andrew Sæther.

Lege Knut Gystad på Fyrgata legekontor opplever nå at pasientene i større grad har begynt å komme tilbake.

– Det var få henvendelser før påsken, men nå etterpå har pågangen vært større, sier Gystad.

Egen «luftveisklinikk»

Pasienter som trenger undersøkelse av luftveissymptomer blir undersøkt ved egen «klinikk» i Steinkjer, men etter telefonkontakt med eget legekontor eller legevakta.

– Vi opplever på lik linje med fastleger og sykehus for øvrig i landet, at vi ser få pasienter med alvorlig sykdom. Dette kan ha flere årsaker, men vi er usikre på om alle som trenger undersøkelse og behandling får det. Alle som kjenner på alvorlige symptomer bør ta kontakt, og de vil få hjelp, understreker Skjellegrind og Sæther.

Legene tror at det kan være fare for at noen kvier seg for å ta kontakt.

– Vi merker også en tendens til at folk er mer engstelige. Slik vi opplever det, er det ingen forskjell på de ulike aldersgruppene. De litt eldre er ikke noe dårligere enn andre til å henvende seg til oss, sier Sæther.


 

Smittebekymring på retur

I de første ukene i koronakrisen var mange bekymret for å være smittet, og de aller fleste kontakter til Malm legekontor dreide seg om dette. Dette har gått litt over.

– Vi har nå en del forespørsler om praktiske forhold i forbindelse med åpning av skoler og barnehager. Vi er glade for at Folkehelseinstituttet og Legeforeningen har definert risikogruppene tydelig, hvor blant annet svært få barn er i risikogruppene. Vi har en del forespørsler om sykemelding, og her er også retningslinjene tydelige. Det å tilhøre risikogrupper gir ikke rett på sykemelding, og heller ikke det at barn er hjemme. Personer som er i risikogrupper har krav på tilrettelegging av arbeidsgiver, og en del trenger legeattest for å bekrefte dette, sier Håvard Skjellegrind.


 

Færre på legevakta

– Etter at korona kom i midten av mars, har vi hatt betraktelig færre henvendelser, og det bekymrer oss litt, sier enhetsleder Karin Randi Grøttum ved legevakta på helse- og beredskapshuset i Steinkjer.

Dette har blitt diskutert mye internt på legevakta.

– Vi har spurt oss om hvor det blir av pasientene som blir akutt dårlige. Er de nå redde for å belaste helsevesenet eller redde for å smitte oss? sier Grøttum.

Ifølge sykepleier Anne Katrine Hatling er nedgangen generell over hele befolkningen.

– Det er ingen spesiell aldersgruppe eller andre grupper som skiller seg ut. Nedgangen på antall henvendelser til oss er generell. Akutte blålystilfeller som for eksempel, hjerte- og hjerneblødning er det samme. Men innen vanlige luftveisplager er det mange færre, noe som også stemmer med det som står i nasjonale medier, sier Hatling.

På legevakta i Steinkjer er det gjort klar to undersøkelsesrom som kun skal brukes ved mistanke om koronasmitte.

– Når folk kommer til oss med slike problemer, undersøker vi dem enten i ambulansen eller på disse spesialrommene. Vi gjør alt vi kan for stoppe smitte fra å komme inn på legevakta. Det er egen inngang fra baksida for å komme til disse rommene. Skulle vi være så uheldige å få smitte inn på legevakta, må alt vaskes ned, før vi kan åpne igjen. Det må vi for all del gjøre det vi kan for å hindre. Også vi som jobber her, må gjøre det vi kan for å holde oss friske, sier Hatling.

Steinkjer kommune har en egen luftveisklinikk på Egge, som foretar koronatester.

– Vi er bekymret for at folk ikke tar kontakt. Det kan jo også være slik at man nå er mindre utsatt for de vanlige luftveisplagene på grunn av situasjonen. Blant annet er eldre flinkere til å bruke nærbutikken sin, og å følge det retningslinjer som gjelder, sier Hatling.

Legevakta oppfordrer folk til å ta kontakt med fastlegen sin eller legevakta på telefon eller via annen elektronisk kommunikasjon om man har behov for lege.