Barnehagene åpner neste uke

– Dette blir en dugnad for trygg start

IKKE ORDINÆR DRIFT: Sektorleder Anders Lindstrøm fortelller om stor ståpåvilje blant de ansatte i barnehagene i Steinkjer. - Det er mange spørsmål, men jeg er sikkert på at de ansatte vil finne gode løsninger. Samtidig må alle bidra til en trygg og godt oppstart av barnehagene, og det vil ikke være ordinær drift i oppstarten, sier Anders Lindstrøm. 

Åpningen skal skje på en god og trygg måte, der barnas behov skal fullt ut tas vare på.

Anders Lindstrøm

RENHOLD: Det stilles krav til god hygiene og ekstra renhold av både lokaler og leker i barnehagene. 

Nyheter

– Alle må bidra til å få til god åpning av barnehagene. Det er vårt ansvar som barnehageeier å sikre at alt av retningslinjer følges, men alle må bidra. Det er spesielt viktig at foreldrene følger henstillingene fra barnehagene, sier Anders Lindstrøm, sektorleder for barnehage i Steinkjer kommune.

Hele denne uka har de mange barnehagene i kommunen forberedt åpning etter at alle landets barnehager og skoler ble stengt 12. mars for å hindre smittespredning.

Mange spørsmål

Onsdagen ettermiddag ble veilederen for barnehagene lagt fram. Torsdag morgen gjennomførte sektorlederen et nettmøte med alle barnehagene.

– Barnehagene gleder seg til å komme i gang igjen, men det er en god del spørsmål. De ansatte i barnehagene er gode til å finne løsninger, så det skal gå bra, sier Lindstrøm.

Barnehagelederen er derimot raskt til å legge til at det ikke blir ordinær drift.

– Det viktigste er hensynet til barnas og de ansattes helse. Åpningen skal skje på en god og trygg måte, der barnas behov skal fullt ut tas vare på. For å få til det kan det bli redusert åpning – og det er ikke sikkert alle barnehagene åpner mandag, sier Lindstrøm.

Det betyr at alle foreldre må forholde seg til informasjon fra sin barnehage, og følge alle råd om hygiene og holde syke barn hjemme.

– Syke personer skal ikke i barnehagen. Det er veldig viktig og må bli etterfulgt, sier sektorlederen, som håper at dugnadsånden fortsetter.

Fortsatt en dugnad

– Det er fortsatt en dugnad – nå kreves det en dugnad for å få åpnet barnehagene på en trygg og god måte som ivaretar barnas og de ansattes helse. Også arbeidsgiverne til foreldrene må bidra ved å være fleksible, sier Lindstrøm.

Ifølge Folkehelseinstituttet er få barn smittet av korona.

– Sammenliknet med voksne, er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Per 08.04.2020 er det registrert 6010 laboratoriebekreftede tilfeller i Norge, hvorav 62 i alderen 0 til 9 år (1 %), og 253 i alderen 10 til 19 år (4 %), står det i innledningen til veilederen.

Det vises til resultater fra både Sverige, Finland og Island.

– På Island, der skolene ikke har vært stengt, er et stort utvalg av befolkningen testet for covid-19 i mars 2020, og blant 433 barn under 10 år var det ingen med påvisbar smitte. Så langt tyder dette på at barn i mindre grad enn voksne blir smittet.

Mindre grupper

Det stilles også krav til ekstra renhold av både lokaler og leker, og hyppig håndvask. Det anbefales ikke bruk av munnbind, men hansker ved bleieskift.

Det stilles også krav om at barna skal deles inn i mindre grupper, og at det ikke skal være fellessamlinger. Her tas det utgangspunkt i bemanningsnormen: Minimum 1 ansatt per 3 barn under 3 år, og minimum 1 ansatt per 6 barn over 3 år.

– Dette kravet kan føre til redusert åpningstid på grunn av arbeidstiden til de ansatte.

Er det trygt å åpne barnehage ne i Steinkjer fra mandag?

Ja – det er trygt, men alle må bidra for å sikre en god og trygg oppstart, avslutter Lindstrøm.