Svedjan bosenter

Skal trene på å mestre livet

Ogndal eldresenter bygges om til Svedjan bosenter som skal få flere til å mestre hverdagen.

SVEDJAN Bosenter: Marthe Solnes Persgård og Bjarne Ellingsen i hagen foran Svedjan bosenter som er under ombygging. Prosjektet har også fått tilskudd fra Husbanken som skal brukes til utearealet. – Her skal vi med hjelp fra brukerne få til et skikkelig fint uteareal som vil forskjønne nabolaget, sier sektorleder Marthe Solnes Persgård i Steinkjer kommune. 

Nyheter

– Felles for brukerne som skal inn i Svedjan bosenter er psykisk uhelse – og at de er motiverte og ønsker å komme seg videre i livet, sier Bjarne Ellingsen, som er enhetsleder for Svedjan bosenter i Steinkjer kommune.