Kommunen følger opp sårbare barn

BARN: Marianne Vollen håper det ikke er store mørketall med tanke på barn som sliter på en eller annen måte. 

Nyheter

Noen barn kan være ekstra utsatt når barnehager og skoler er stengt. Steinkjer kommune har et stort apparat i gang for å hjelpe sårbare barn.

– Det er bestemt fra kommunedirektøren og nedover i systemet, at vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe barn som er i en sårbar situasjon, sier enhetsleder Marianne Vollen i barn og familie.

Helsesykepleiere har gått ut til alle skolene, og skal være tilgjengelig på telefon. Barnevernet og PPT er på, og er i kontakt med barn som kommunen vet er i en spesiell sårbar situasjon. Lærere er også på, og skal være i kontakt med alle sine elever.

– I alle tilfeller hvor vi er kjent med situasjoner, skal vi være i kontakt. Men dessverre kan det være tilfeller hvor vi ikke er kjent med situasjonen til enkelte barn, sier Vollen.

Ifølge Vollen har kommunen, gjennom mange kanaler, fortalt at de er tilgjengelig. Blant annet Steinkjer kommunes egen koronatelefon: Tlf. 982 44 028 / 982 44 039 og en egen informasjonstelefon for voksne og barn: Tlf. 982 44 047.

– Der vil ansatte med helsefaglig bakgrunn svare på spørsmål. Vi jobber tverrfaglig. Får vi kunnskap om barn som er i en vanskelig situasjon, vil vi ta kontakt, selv om det i noen tilfeller kan være utfordrende, sier Marianne Vollen.


Åpen barnehage er ikke avviklet, men har fått nytt tilholdssted

Nye tider for Åpen barnehage