Sparebank 1 SMN:

Øremerker 100 millioner til koronastøtte

SMN øremerker 100 millioner til frivillige, lag og foreninger i lokalsamfunnene i Midt-Norge. 

Nyheter

SpareBank 1 SMN reduserer utbyttet fra fjorårets overskudd med 304 millioner kroner, men opprettholder 200 millioner til utdeling av samfunnsutbytte. Halvparten av disse 200 millionene settes av slik at frivillige, lag og foreninger kommer seg gjennom krisen og skaper ny aktivitet i lokalsamfunnene når hverdagen kommer.

- Vi har is i magen også i denne krisen, og hjelper folk og bedrifter så godt vi kan gjennom denne krevende tiden. I tillegg ønsker vi nå å gjøre en ekstra innsats for å gjenopplive lokalsamfunnene i Midt-Norge. Derfor setter vi av 100 millioner kroner fra fjorårets overskudd til frivilligheten. Når samfunnet som er vår største eier står overfor en krise, er det viktigere enn noen gang at vi stiller opp for de som rammes, sier banksjef Guri Moum Brede i SpareBank 1 SMN.

I første omgang oppfordrer banken lag og foreninger til å søke om økonomisk støtte. Banken ønsker både å støtte tiltak som bidrar til å spre hjertevarme gjennom krisen, og aktiviteter som kommer lokalsamfunnet til gode når vi er tilbake til hverdagen. Innen kort tid vil det også bli lansert et nytt utviklingsstipend for frilansere, gründere og andre som vil utvikle en kunstnerisk, kreativ eller forretningsmessig idé.

I tillegg inviterer SpareBank 1 SMN folk i Midt-Norge til å komme med forslag til hva pengene bør brukes til. Hva er det viktigste banken kan gjøre for å hjelpe lokalsamfunnene i Midt-Norge? Er det støtte til frivillige lag og foreninger, møteplasser for gründere eller tilrettelegging for ny vekst og utvikling?

Alle utfordres til å delta i dugnaden. Ingen idé er for liten og ingen visjon for stor.

Du kan søke om støtte og gi ditt innspill HER