Investerer for nesten 800 millioner kroner

Vedtok lokal tiltakspakke

OVERSIKT: Bjørn Kalmar Aasland, administrerende direktør i Steinkjer, la fram denne oversikten på torsdagens møte på Teams for å vise aktiviteten til Steinkjerbygg og kom med en klar beskjed til de folkevalgte. – Vi forserer istedenfor å forsinke prosjekt, sier Aasland. 

Vi investerer i år for 790,8 millioner kroner i regi av Steinkjer kommune.

Nyheter

Et samlet formannskap samler seg bak en tiltakspakke for næringslivet i Steinkjer. Størst aktivitet bidrar Steinkjerbygg med.