Regjeringen med krisepakke for studentene

Koronakrisen rammer også studenter med deltidsjobb hardt. Nå kommer regjeringen dem litt i møte med raskere tilgang til resten av semesterets stipend, pluss mulighet til økt lån.  Foto: Frank May/Scanpix

Nyheter

Kunnskapsdepartmentet kom torsdag formiddag med en krisepakke til landets studenter.

Studenter vil få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret sammen med utbetalingen for april. Det utgjør for de fleste 27 550 kroner. I tillegg får de som har mistet arbeidsinntekt på grunn av korona-krisen mulighet til å ta opp et ekstra lån på 26 000 kroner med Lånekassens gunstige betingelser.

– Disse tiltakene vil gi studentene tilgang til ekstra penger raskt, sier forsknings – og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

I likhet med mange andre har også en del studenter blitt permittert fra jobben de har ved siden av studiene på grunn av korona-pandemien. De har dermed mistet en viktig biinntekt og det har skapt usikkerhet og økonomiske utfordringer for en del studenter.

Får pengene tidligere

Lånekassen kommer derfor til å utbetale utdanningsstøtten for mai og juni sammen med utbetalingen for april. For en student som mottar fullt lån og stipend vil det bety at istedenfor de vanlige 8265 kronene, vil du motta 27.550. Årsaken til det høye beløpet er at utbetalingen i juni er på 11 020 kroner til de som er studenter også den måneden.

Dette er et tiltak som på kort tid gir studentene mer å rutte med. Om tre uker vil  landets studenter på fagskoler, høyskoler og universiteter med fullt lån og stipend få 27 550 kroner inn på konto, sier Asheim.

I tillegg kan studenter som trenger ekstra penger på grunn av inntektsbortfall velge å godta et ekstra lån fra Lånekassen på 26 000 kroner. Studielån er et gunstig lån som ikke har etableringsgebyr, er rentefritt under utdanningen, har lave termingebyrer, gis uten sikkerhet og som gir mulighet for 36 betalingsutsettelser.

Allerede forrige uke utvidet regjeringen fristen for å søke om vanlig lån og stipend hos Lånekassen denne våren til 15.april. Det gir studenter som ikke har tatt opp lån og stipend muligheten til å søke om støtte. I tillegg kan de som har søkt om mindre enn maksbeløpet, søke på nytt hvis de ønsker å få økt beløpet.