Grensehandelen forsvant

Nortura merker veldig godt at folk ikke handler kjøtt i Sverige lenger. De slakter og skjærer ned mer enn noen gang.

Står på: – Det er førsteprioritet å holde slakteriet i gang. Grisene som står i fjøs rundt omkring, må slaktes – og det må nye griser inn. Jeg håper virkelig ikke vi får mannefall, sier Svein Erik Carlson. 

Nortura er en kritisk samfunnsaktør. Vi skal forsyne folk i Norge med mat

Svein Erik Carlson, leder ved Norturas anlegg i Steinkjer
Nyheter

Nortura Steinkjer er et råvareanlegg som leverer varer til foredlingsanlegg.